Úvodní strana
O mně
Právní služby
Ceník
Odkazy
"Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuens."

"Spravedlnost je stálá a neutuchající vůle poskytnout každému to, co mu patří."

Digesta

 
 
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ ŠIMÁK
  Vítejte na webu Advokátní kanceláře Šimák
Má advokátní kancelář poskytuje komplexní právní služby ve všech právních odvětvích pro právnické osoby i pro občany. Pro podnikatele obstarávám veškerou právní agendu za výhodné paušální sazby; nepodnikatelským subjektům poskytuji právní pomoc podle jejich aktuálních potřeb.
Právní služby poskytuji v českém, německém a anglickém jazyce, a to v oblasti jak práva českého, tak i práva Evropské unie.
Cílem mé advokátní kanceláře je maximální spokojenost klienta. V zájmu dosažení tohoto cíle kladu maximální důraz na osobní přístup ke klientovi, na vysokou kvalitu, rychlost, efektivnost a časovou flexibilitu při poskytování právních služeb. Zachování absolutní diskrétnosti je samozřejmostí. Profesionálním přístupem zaručuji dosažení nejefektivnějšího řešení problému každého klienta.
 
Naše kanceláře:

Komenského 319/6, 39701 Písek
Lidická tř. 179/47, 37001 České Budějovice

mobil: 728 180 139
e-mail: kancelar@advokatsimak.cz

 
Publikační činnost

Nájemní smlouva uzavřená s pronajímatelem, který není vlastníkem právně volného bytu

Nároky z dopravní nehody

Pronájem nemovitosti v podílovém spoluvlastnictví proti vůli menšinového spoluvlastníka osobě propojené s většinovým spoluvlastníkem za nápadně nevýhodných podmínek