Úvodní strana
O mně
Právní služby
Ceník
Odkazy
index08
index09
index10
index11
"Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuens."

"Spravedlnost je stálá a neutuchající vůle poskytnout každému to, co mu patří."

Digesta

 
 
index12
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ ŠIMÁK
  ODKAZY

Veřejné rejstříky
ISIR - Insolvenční rejstřík
Vyhledávání v Obchodním věstníku
Vyhledávání v Obchodním rejstříku
Administrativní registr obchodních subjektů
Centrální adresa - dražby
Vyhledávání v živnostenském rejstříku
Vyhledávání plátců DPH
Vyhledávání plátců spotřební daně
Vyhledávání v katastru nemovitostí
Telefonní seznam

Evropské právo
Právo Evropské unie
Centrum pro právo EU
Evropské informační středisko UK
Euroskop
Databáze judikatury ESD
Evropský soudní dvůr
Evropský soud pro lidská práva

Parlament
Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR
Dokumenty Poslanecké sněmovny
Senát Parlamentu ČR
Dokumenty Senátu Parlamentu České republiky

Soudy a arbitráž
Ústavní soud
Nejvyšší soud
Arbitrážní soud při HK ČR a AK ČR
Mezinárodní rozhodčí soud ICC
Elektronické adresy soudců
Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu

Mezinárodní organizace a instituce
Světová organizace duševního vlastnictví
Světová obchodní organizace
Mezinárodní rozhodčí soud
Unidroit
Evropský soudní dvůr pro lidská práva
Mezinárodní soudní dvůr

Právní předpisy
Sbírka zákonů ČR
Předpisy Ministerstva financí ČR
Předpisy Ministerstva zdravotnictví ČR
Předpisy Ministerstva zemědělství ČR
Vyhledávání v platných městských a obecních vyhláškách
Předpisy hl. m. Prahy

Státní správa
Vyhledávání v adresáři územních finančních orgánů
Seznam katastrálních úřadů
Kancelář prezidenta ČR
Úřad vlády ČR
Dokumenty z jednání vlády ČR
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ČR
Úřad průmyslového vlastnictví
Ústav státu a práva Akademie věd ČR
Česká národní banka
Nejvyšší kontrolní úřad
Úřad pro ochranu osobních údajů

Mezinárodní právo
Mezinárodní rozhodčí soud
Mezinárodní smlouvy o právní pomoci
Haagská konference o mezinárodním právu soukromém
Komise OSN pro mezinárodní obchodní právo

Profesní organizace
Česká advokátní komora
Komora auditorů
Asociace pro kapitálový trh
Komora daňových poradců
Komora notářů
Komora patentových zástupců
Komora soudních tlumočníků
Komora soudních znalců
Exekutorská komora České republiky

 
index13